צוות המשרד
 מנהל
 חיים
 0507737444
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן

 סוכנת
 ענת
 0505531122
 שלח דואר
 הצג נכסים של הסוכן